Najważniejsze co może się dla nas wydarzyć, dokonuje się zawsze w spotkaniu. W spotkaniu z Bogiem, w spotkaniu z człowiekiem. Naprawdę stajemy się sobą dopiero w obliczu drugiego. Znajdziecie tu relacje z rozmaitych spotkań prowadzonych przez nasze siostry. Niech dobro, które się dokonało wyda stokrotny plon.

zobacz więcej >>>

Chcemy tu otworzyć dla Was skarb naszej misjonarskiej modlitwy i zachęcić Was do łączności przed Panem. Zapraszamy do naszej duchowej rodziny, do łączności głębszej niż wszelkie naturalne więzy.

zobacz więcej >>>

Misjonarka ma być heroldem Bożego Serca. Nasze głoszenie odbywa się czasem nie na ulicach miast, ale pośród szarzyzny codziennego życia. "Małe rzeczy z wielką miłością" – to nasza główna inspiracja, powstają wtedy rzeczy piękne i niezwykłe. Przyjmijcie te kilka siostrzanych rad i pomysłów.

zobacz więcej >>>