Modlitewnik Sióstr Misjonarek zawiera wiele ciekawych i pobożnych modlitw. Część z nich udostępniamy tu, abyście mogli modlić się z nami. Każda jest opatrzona komentarzem wprowadzającym w treść i miejsce jakie dana modlitwa zajmuje w naszej tradycji.

Jedną z ulubionych modlitw Ojca Ignacego była medytacja Drogi Krzyżowej. Misjonarki odprawiają więc to nabożeństwo nie tylko w Wielkim Poście. Przybliżamy się tak do Chrystusa – królującego z tronu krzyża.