Modlitewnik Sióstr Misjonarek zawiera wiele ciekawych i pobożnych modlitw. Część z nich udostępniamy tu, abyście mogli modlić się z nami. Każda jest opatrzona komentarzem wprowadzającym w treść i miejsce jakie dana modlitwa zajmuje w naszej tradycji.

 

Królowi wieków, nieśmiertelnemu,
niewidzialnemu, jedynemu Bogu
niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Ta modlitwa jest pierwszą modlitwą każdej misjonarki, każdego dnia. Otwiera też każde nasze wspólne zwrócenie się do Boga. Kieruje wektor codziennych spraw ku temu jednemu najważniejszemu celowi: Chwale Bożej! O to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. W jednej z konferencji Ojciec Ignacy przywołuje przykład św. Bernarda, który w swoim sercu mocno usłyszał wezwanie: Bernardzie! Po coś przyszedł? Każda z nas musi codziennie i konkretnie wiedzieć po co przyszła do Zgromadzenia. Chwałą Bożą jest nasze uświęcenie – a więc każdego dnia łączy nas ten podstawowy trud: by tylko wolę Bożą spełnić, w życiu zakonnym się uświęcić i Boskiemu Oblubieńcowi jak najwięcej dusz pozyskać.

 

Chryste Królu, oddaję Tobie całą siebie, zawładnij moim umysłem, wolą i uczuciami. Poddaj mnie tchnieniu Twojego Ducha. Niech On sam modli się we mnie, abym w czasie tego rozmyślania lepiej poznała Ciebie, Jezu, a poznając wierniej naśladowała. Amen.

Ta krótka modlitwa otwiera nasze codzienne rozmyślanie. Najczęściej zaraz po jutrzni odprawiamy półgodzinną medytację. Nasze pochylenie się nad Słowem Bożym ma ogarnąć cały umysł, wolę i uczucia dlatego prosimy o Ducha Świętego, który otwiera nam oczy na prawdę o Jezusie i prawdę o nas samych. W naszych Konstytucjach pisze też, że codzienny kontakt ze Słowem Bożym jest konieczny do tego, by uzyskać kontemplacyjne widzenie rzeczy. Mówiąc wprost chodzi o to, aby we wszystkich wydarzeniach życia odkrywać Bożą obecność i Boże prowadzenie. Nic nie dzieje się przypadkiem. Im bardziej mamy kontakt ze Słowem tym bardziej przesiąkamy biblijnym sposobem myślenia. Stąd już tylko krok do wiernego naśladowania Jezusa w codzienności.Panie Jezu, Pasterzu nasz, który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, zlituj się nad braćmi naszymi, których zleciłeś naszej pieczy. Daj im odczuć głód Słowa Bożego, oraz pragnienie życia w Tobie. I oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki. Rozbudź w nich wiarę ojców i zgromadź ze wszystkich krańców ziemi w Domu Ojca.

Codzienna i podstawowa intencja modlitewna każdej misjonarki Chrystusa Króla to intencja za Polonię. Powyżej znajduje się fragment jednej z takich modlitw, w którym uwagę zwraca pewna szczególna prośba. Prośba o głód i pragnienie. Dlaczego to tak ważna modlitwa? Przecież dziś jednym z częstszych powodów migracji Polaków jest tzw. 'wyjazd za chlebem'. Czyli tak naprawdę w poszukiwaniu nasycenia. Modlitwa ta jednak przypomina o podstawowym i najgłębszym głodzie każdego człowieka jakim jest głód Boga. Bez tego poszukiwania, nic nie nasyci. Jako misjonarki troszczymy się przede wszystkim o to, by w naszych braciach, wśród których pracujemy i za których się modlimy, ta tęsknota nie wygasła.Bogarodzico Dziewico, Matko Kościoła i Królowo Polski, stajemy przed Tobą w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Zawierzamy Twej macierzyńskiej opiece wszystkie dzieci narodu polskiego, żyjące w kraju i poza jego granicami. Przyjmij nas i wszystko to, co Polskę stanowi – za Kościół w świecie i Ojczyźnie naszej. Niech szerzy się Królestwo Chrystusowe na ziemi, a naród nasz po wszystkie czasy zachowa nieskażony skarb wiary świętej. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

To nasza codzienna modlitwa apelowa. Apel Jasnogórski jak rzadko która modlitwa gromadzi o tej samej porze serca wszystkich Polaków wokół naszej duchowej Ojczyzny – Jasnej Góry.