Na czym polega droga lectio divina?

Droga lectio divina to wielowiekowa praktyka modlitwy Słowem Bożym. Jest to praktyka dostępna dla wszystkich wierzących.

Składają się na nią cztery etapy modlitwy Słowem: lectio (czytanie), medytatio (medytacja), oratio (modlitwa), contempatio (kontemplacja).


1. LECTIO

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst. Słowo Boże, które zostało spisane, jest ciągle słowem, które musi być przez ciebie usłyszane i przyjęte całym sobą.

    Znajdź sobie miejsce, które pomoże Ci wyciszyć się
    Czytaj wybrany tekst Słowa Bożego POWOLI i półgłosem. Takie czytanie pomaga uczestniczyć w lekturze i ułatwia zapamiętanie
    Staraj się czytać tekst całym sobą: całym umysłem, sercem i wolą
    Spróbuj od odnaleźć w tekście słowo kluczowe, które pozwala uchwycić jego główne przesłanie


2. MEDITATIO

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: Co Bóg mówi do mnie? Medytacja jest to stopniowe wprowadzanie w tajemnicę Słowa. Koncentruj się na Słowie a nie na sobie. Bogactwo Słowa będzie Ci fragmentem, który przykuł Twoją uwagę. Przylgnij do słowa nowego, które Cię zadziwia lub niepokoi. Przetwarzaj je i rozważaj. Jak Maryja zachowuj słowo w sercu i czekaj na światło i zrozumienie.

    Rozpocznij lekturę cichym głosem
    Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę - nasycaj się nim
    Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo - tzn. powiąż słowo lub zadanie z jakimś innym słowem Pisma, które przychodzi ci na myśl
    Staraj się zachować i strzec w sercu słowa, które najbardziej do Ciebie przemówiły


3. ORATIO

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi się w Tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zastąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.

    Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, Kim jest w Twoim życiu
    Przywołaj na pamięć to, co Bóg uczynił w historii Twojego życia
    Błagaj Go, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie
    Możesz tak się modlić w każdej chwili, w wybranym czasie, podczas Eucharystii i Liturgii Słowa, różańca


4. CONTAMPLATIO

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się OBECNOŚCIĄ. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem.

    Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu
    Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam, gdzie On przebywa
    Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia. Najważniejsze jest przebywanie w głębokiej więzi z Nim samym
    Staraj się patrzeć Jego oczyma na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.


Przeżywanie drogi lectio divina pomaga rozmiłować się w Słowie Bożym, doświadczać Jego duchowego smaku i otwierać się na Jego wezwania.
Ta osobista modlitwa ma prowadzić do coraz głębszego doświadczania mocy Słowa Bożego, pragnącego przemienić historię życia.

Słowo Boże zdolne jest dotrzeć do najgłębszych zakamarków serca, osądzić jego pragnienia i myśli. Lectio divina prowadzi do szczególnego doświadczenia działania Słowa Bożego, które rodzi w człowieku nowe życie, oczyszcza i uzdrawia człowieka "tu i teraz".